Služby – zemní práce

Zemní práce

Zemní práce provádíme dle požadavků a přání zákazníka.
Je to například: skrývka, výkopy základů domů, výkopy jam, bazénů, přípravy HTU, příprava pod komunikace, práce ve stísněných prostorách, čištění koryt potoků, hutnění ploch a další.

Autodoprava

Zajišťujeme služby v oblasti kontejnerové dopravy, rozvoz a dovoz písku, štěrku, zeminy, štěpků atd., převoz stavební techniky.

Demolice

Naše firma provádí také demolice a bourání.
Zaměřujeme se především na demolice objektů a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch.

Mechanizace Comments are closed.